CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

UKOLIKO IMATE NEKI PROBLEM, ŽELITE DA REŠITE SUKOB ILI

DA NAPREDUJETE U ŽIVOTU, MOŽETE DOĆI NA BESPLATNI INICIJALNI SATANAK, ILI NAM POSTAVITI PITANJE I

ZAKAZATI SASTANAK NA  office@medijacija.rs
 

NAŠ TIM - Savetovalište Centra poseduje u svom timu ekperte raznih profila i stručnjaka iz mnogih oblasti, autore akreditovanih programa, psihologe, pedagoge, defektologe (specijalne edukatore i rehabilitatore), specijalne pedagoge, advokate, sudije, opšte medijatore, kao i posrednike specijalizovane za razne oblasti medijacije (porodične medijatore, medijatore vršnjačke i inkluzivne medijacije, medijatore za rešavanje potrošačkih sporova itd) brojne akreditovane predavače i trenere.

Ovi eksperti svoje znanje uključuju svakodnevno u realizaciju aktivnosti Savetovališta, čime doprinose maksimalnom profesionalizmu u radu.


Savetovalište Centra vodi:
Milena Tadirović, 
specijalni edukator/oligofrenolog, specijalista porodične medijacije
 
Savetovalište Centra nudi Vam sledeće usluge:


    * PARTNERSKO SAVETOVANJE    


    * Individualno savetovanje odraslih u rešavanju životnih kriza i konflikat

    * PORODIČNO SAVETOVANJE    
 
          # Problemi dece u školi  
 
              - Savetodavni rad sa roditeljima dece sa problemima u učenju ili poremećajem ponašanja
 

             - Individualan rad sa decom sa problemom u učenju ili poremećajem ponašanja
 
               - Pomoć pri učenju
 
               - Defektološki tretman dece i mladih sa smetnjama u razvoju
 
               - Individualan rad i asistencija deci i mladima sa smetnjama u

                 inkluzivnom školovanju
 
             # Pubertet i adolescencija 
 
                 - Savetodavni rad sa roditeljima dece i mladih
 
                 - Individualano osnaživanje mladih za samostalno rešavanje problema sa kojima se suočavaju

                   u periodu puberteta i adolescencije
 

SAVETOVALIŠTE CENTRA