CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

 

U okviru svojih aktivnosti, Centar realizuje edukacije:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
u skladu sa Pravilnikom o programu osnovne obuke (br.146/2014)


odobrenje Ministarstva pravde

 

 

odobrenje Ministarstva pravde

 

1. Posredovanje u privrednim sporovima,

2. Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja,

3. Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu,

4. Medijacija u stečajnom postupku 

5. Trening za trenere osnovne obuke za posrednike

                                  od 2019 DVE NOVE SPECIJALIZOVANE OBUKE

6. Posredovanje u rešavanju sporova javnih ličnosti

7. Posredovanje u rešavanju porodičnih sporova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odobrenje ZUOV


-Inkluzivno posredovanje-faktor prevencija i rešavanja sukoba u inkluzivnom školovanju

-Interpersonalna medijacija -kao model prevencije i rešavanje konflikata među zaposlenima (i u slučajevima zlostavljanja na radu)