CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

CENTAR za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije

 

Od 2006.godine, osnovan kao organizacija, DELUJE U OBLASTIMA mirnog rešavanja sukoba, razvoja demokratije i ljudskih prava, kao i individualnim savetodavnim radom nudeći NOVA I KONSTRUKTIVNA REŠENJA i PROGRAME.

 

TIM CENTRA
 

Centar za konstruktivno rešavanje sukoba, Srbije poseduje u svom timu trenere, konsultante i saradnike, međunarodne ekperte raznih profila i stručnjaka iz mnogih oblasti, autore akreditovanih programa, psihologe, pedagoge, defektologe, specijalne pedagoge, advokate, sudije, urednika udžbenika za decu sa smetnjama u razvoju, medijatore specijalizovane za razne oblasti medijacije (porodične medijatore, medijatore vršnjačke i inkluzivne medijacije, medijatore za rešavanje potrošačkih sporova itd) brojne akreditovane predavače i trenere, kao i veliki broj mladih volontera, koji su članovi omladinskog Smajli kluba Centra. 

Ovi eksperti svoje znanje uključuju svakodnevno u realizaciju projektnih aktivnosti, čime organizacija dostiže maksimalni profesionalizam u radu.

 

OSNOVNE AKTIVNOSTI

 

1. Pružanje usluga medijacije- posredovanja u rešavanju sporova

2. Realizacija stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u oblasti medijacije (po akreditovanim programima Centra, odobrenim od strane Ministarstva prosvete-ZUOV) od 2009 I dalje: Inkluzivno-vršnjačko posredovanje i Medijacija među zapososlenima 

3.   Realizacija Osnovne obuke za posrednike-medijatore (po odobrenju Ministrarstva pravde)

4. Realizacija pet specijalističkih obuka za posrednike-medijatore  (po odobrenju Ministrarstva pravde):

            1.Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu,

            2.Medijacija u stečajnom postupku i sporazumnom finansijskom resttrukturiranju,

            3.Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja,

            4.Posredovanje u privrednim sporovima i

            5. Terning za trenere Osnovne obuke za posrednike. 

4.   Realizacija projekata

5.   Izrada modula medijaicije i pratećih priručnika   

6.   Individualna savetovanja 

7.   Promocija i informisanje

 

NAJVAŽNIJI REZULTATI

 

Tokom prethodnih 9 godina Centar je:

 *inicirao i uspešno realizovao preko dvadeset projekata

 *doneo  jednu novu dimenziju u osnaživanju mladih u zajednici, prevenciji i rešavanju sukoba, razvoju sedam modula u oblasti
   medijacije i implementaciji dva:

             

           - Inkluzivne medijacije i Medijacije u kolektivima prosvetnih ustanova (uz podršku i višegodišnju saradnju sa višegodišnje
             saradnje sa GTZ CTYE),

           - Implementaciji medijacije u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu (uz podršku i saradnju saEuropean Profile      
             S.A., IBF  International Consultin, ATC Consultants)

 

 *DOBIO SAGLASNOST ZA PROGRAME SPECIJALIZOVANIH OBUKA  I DOZVOLE ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE-  
Rešenjem br. 740-09-00366/2015-22 od 10.07.2015. CENTAR je dobio saglasnost za programe i dozvolu za sprovođenje Specijalizovanih obuka za posrednike u rešavanju sporova:

1. Posredovanje u privrednim sporovima,
2. Posredovanje u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja,
3. Posredovanje u rešavanju potrošačkih i sporova u turizmu,
4. Medijacija u stečajnom postupku i sporazumnom finansijskom restrukturiranju,
5. Trening za trenere osnovne obuke za posrednike